De 7 Mijlen banner

Op dit moment gaan 63 kinderen naar de Basisschool de 7 Mijlen in Manderveen. Dit aantal zal de komende jaren dalen. Het schoolgebouw is oud en zal de komende jaren veel kosten voor onderhoud vragen. Met deze gegevens zijn onder andere de wethouder en de commissie woningbouw van Mijn Manderveen 2030 reeds geruime tijd bezig om een oplossing te vinden.

Deze oplossing lijkt te zijn gevonden in het verplaatsen van het schoolgebouw naar het Kulturhus. Hierover hoort u op de jaarvergadering van de Dorpsraad meer.