De 7 Mijlen is een school met een grote historie en bestaat al ruim 130 jaar. In 1886 werd in Manderveen de openbare lagere school gesticht. In 1964 kwam er een neutraal bijzondere kleuterschool in Manderveen met de naam “Klein Duimpje”. Beide scholen betrokken in 1977 samen een nieuw gebouw en “De Stichting voor Neutraal Bijzonder Onderwijs te Manderveen” was een feit. De nieuwe school kreeg de naam “De Zeven Mijlen”. Neutraal houdt in, dat elk kind welkom is, ongeacht geloofsovertuiging. Voor deze vorm is gekozen, omdat de bevolking van Manderveen qua geloofsovertuiging voor ongeveer de helft uit R. K. en voor de helft uit N.H. bestaat. Bijzonder betekent, dat de school een eigen schoolbestuur heeft. Sinds 1 januari 2007 maakt de school deel uit van de stichting TOF-onderwijs in de gemeente Tubbergen.( 8 katholieke scholen, 1 PC De Marke en 1 NB De Zeven Mijlen)

De school kenmerkt zich als een kleine, gezellige en bovenal vooruitstrevende school waar veel aandacht geschonken wordt aan de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen. Onze school staat midden in Manderveen, dicht bij het Kulturhus en de sportzaal/veld. We hebben twee schoolpleinen die geheel gerenoveerd zijn. Uiteraard doet het plein buiten schooltijd ook dienst als speelterrein van de buurt.

De kinderen op onze school zijn een goede afspiegeling van de bevolking in het dorp Manderveen. Tevens hebben wij kinderen uit het grensgebied met Duitsland op school. Veelal komen de kinderen in aanraking met de Nederlandse taal en het streekdialect. We zijn actief bezig om eventuele taalachterstanden vroegtijdig te signaleren en te bestrijden. Er werken momenteel 8 teamleden op de 7 Mijlen. Dit zijn niet alleen leerkrachten, maar ook onderwijsassistenten, allemaal volledig gekwalificeerd en bevoegd.

Voor meer informatie kunt u gaan naar www.7mijlen.nl