Drieschichtiger Markeboek

Binnenkort verschijnt het “Drieschichtige Markeboek” Een boeiend geschiedkundig boek van de Drieschichtige marken Mander, Vasse en Geesteren.
Een gezamenlijke uitgave van de Historische Kring Mander-Vasse-Hezingen en de Heemkunde verenigingen Geesteren, Manderveen en Langeveen. Deze uitgave beslaat zo’n 500 pagina’s Marke geschiedenis over de periode van 1498-1786. De auteurs Dr. Henk Koop en Dr. Harm Smeege, als wetenschappers met verschillende disciplines, voorzagen het manuscript met oude kaarten en foto’s. Tekstkaders verduidelijken de onderwerpen, vatten ze samen, schematiseren ze en vergelijken ze met andere bronnen.
Met deze uitgave is het nu mogelijke geworden om de eeuwenoude Marke-geschiedschrijving, met al zijn oude begrippen en beschouwingen in begrijpelijk hedendaags Nederlands terug te lezen. Het boek vertelt veel over het leven in de afzonderlijke marken en het gebruik van de gemeenschappelijke Drieschichtige gronden.
Kortom, een uniek en boeiend geheel. Dit boek kan worden gekocht bij voorinschrijving ( tot 1 februari a.s.) voor € 29.95. Na uitgave zal deze prijs € 39.95 bedragen.
Nu intekenen is zeker weten dat een exemplaar voor u wordt gereserveerd. Opgave kan via het mailadres: [email protected] of telefonisch via de volgende leden van de werkgroep; Johan Steggink Vasse 0541-680381, Herman Silderhuis Geesteren 06-22415996 en Gerrit Collet 0546-622593 Manderveen.