Historie

De stichting Heemkunde Manderveen houdt zich bezig met het in kaart brengen van de geschiedenis van Manderveen en haar inwoners. We speuren in archieven en gaan in gesprek met bewoners en oud-bewoners. De door ons verzamelde verhalen, anekdotes en foto’s willen we bewaren voor het nageslacht. We organiseren regelmatig een diapresentatie.
Hebt u nog interessante informatie, we houden ons aanbevolen. U kunt met ons in contact komen via [email protected] of bij één van onze leden.

Graag willen wij jullie erop attenderen dat er nog boeken te bestellen zijn over het onderwijs in Manderveen.

“Drieschichtige Markeboek” is een boeiend geschiedkundig boek van de Drieschichtige marken Mander, Vasse en Geesteren. In genoemd gebied ligt ook Manderveen.
Een gezamenlijke uitgave van de Historische Kring Mander-Vasse-Hezingen en de Heemkunde verenigingen Geesteren en Manderveen. Deze uitgave beslaat zo’n 500 pagina’s Marke geschiedenis over de periode van 1498-1786. De auteurs Dr. Henk Koop en Dr. Harm Smeege, als wetenschappers met verschillende disciplines, voorzagen het manuscript met oude kaarten en foto’s. Tekstkaders verduidelijken de onderwerpen, vatten ze samen, schematiseren ze en vergelijken ze met andere bronnen. Het boek is ook voorzien van veel kaarten, uitleg over onderwerpen, eeuwenoude begrippen en foto’s.
Kortom, een uniek en boeiend geheel. Dit boek kan worden gekocht voor € 39.95. De oplage is eenmalig en beperkt. Dus heeft u interesse wacht niet te lang met het bestellen van een boek.
Opgave kan via het mailadres: [email protected] of telefonisch via de volgende leden van de werkgroep; Johan Steggink Vasse 0541-680381, Herman Silderhuis Geesteren 06-22415996 en Gerrit Collet 0546-622593 Manderveen.

Bestuur Heemkunde Manderveen:
Gerrit Collet, voorzitter
Jet Hendriks, secretaris
Gerard Horst, penningmeester
Gerrit Kosters
Toon Kempers

[FinalTilesGallery id=’1′]