Het begon 3 jaar geleden toen we werden uitgedaagd om binnen ‘Mijn Manderveen 2030’ mee te denken over de toekomstige leefbaarheid van het dorp. Ja, natuurlijk! En we hebben met z’n allen niet stil gezeten.

In een rap tempo werden er allerlei werkgroepen gevormd, die allen een onderdeel van die toekomst onder de loep namen. En met succes, want we hebben een goed plan waarmee de school én het Kulturhus kan blijven bestaan. Voor de afzonderlijke accommodaties, school en Kulturhus, wordt het in de toekomst steeds lastiger om overeind te blijven. Er komen minder leerlingen, de bevolking van Manderveen vergrijst. Er ligt druk op de exploitatie en ook op de benodigde vrijwilligers. Doordat mensen langer thuis willen en moeten blijven wonen ontstaat behoefte aan andere en nieuwe activiteiten. Dit was voor ons aanleiding om een plan te maken voor het behoud van deze belangrijke voorzieningen. Door de functies te combineren, de exploitatie van school onder te brengen in het Kulturhus en de ruimtes gezamenlijk te gebruiken ontstaat er een onderlinge samenwerking – tussen alle gebruikers, dorpsbewoners, oud en jong – waardoor het dorpshart wordt verlevendigd. Een plek waar iedereen elkaar ontmoet en spreekt. Om te weten wat er speelt en leeft. Zodanig dat een helpende hand toegestoken kan worden, in woord of daad, daar waar nodig. Zo’n plek, het fundament van het dorp, is onmisbaar voor de zorg om en voor elkaar.

6 februari was het dan zover. De dag dat Manderveen zich moest laten zien en horen in het gemeentehuis te Tubbergen. Het was prachtig om te zien dat er zoveel Manderveners en verenigingen waren gekomen om steun te geven aan dit plan! Daarmee hebben we een zeer positieve indruk gemaakt! Langs deze weg willen wij jullie hier dan ook hartelijk voor bedanken! Op 19 februari jl. is de gemeenteraad unaniem tot het besluit gekomen om dit project te steunen. Waar we ontzettend blij mee zijn! Er is nog veel werk te verrichten en daarbij hebben we jullie hard nodig, samen staan we sterk! En gaan we met z’n allen bouwen aan de nieuwe toekomst!

Waar plannen worden gemaakt, komen dromen uit!