Concrete Voorbereiding ‘Plan Huiskamer’

Beste allemaal,

Hierbij even een tussenbericht rondom de plannen voor de huiskamer. Het is een tijdje rustig geweest, waarin we voornamelijk afhankelijk zijn van de onderhandelingen tussen gemeente en de eigenaren van café Peddemors over een belangrijk onderdeel van het plan “Van, Voor en Door Manderveen”. In dat proces zijn concrete vorderingen gemaakt en we hopen spoedig op een positieve deal. In dat geval zal het nog wel enige tijd in beslag nemen voor alle details definitief zijn. Daarom zetten wij in op concrete voorbereiding van het plan begin 2019.