Huiskamer homepage + halve zwarte laag

PERSBERICHT
Tubbergen, 26 mei 2019

Na besluit gemeenteraad kan Manderveen met volle kracht vooruit

Met de aankoop van de ondergrond Kulturhus, Peddemors en de Landbouwbank is er voor Manderveen een belangrijke mijlpaal behaald. Want dit betekent dat de plannen rondom de Huiskamer van Manderveen verder ontwikkeld kunnen worden. Bovendien komt hiermee ook nog eens tegelijkertijd plek voor de bouw van nieuwe woningen.

De tribunes van de raadzaal van Tubbergen waren maandagavond goed bezet en de aanwezigen werden niet teleurgesteld. Nu de gemeenteraad van Tubbergen heeft besloten om over te gaan tot de aankoop van de ondergrond Kulthurhus, Peddemors en de Landbouwbank kan de werkgroep Huiskamer Manderveen met volle kracht vooruit.

“We zijn hier echt heel erg blij mee”, zegt werkgroepvoorzitter Jos Heidkamp. “Omdat we vertrouwden op de goede afloop, hebben we in de afgelopen maanden niet stilgezeten. Dat betekent dat er inmiddels een ontwerp ligt waar we allemaal enthousiast over zijn. We hebben hiervoor ook al een principeaanvraag ingediend bij de gemeente die positief beoordeeld is. Dat betekent dat we de aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging nu op heel korte termijn kunnen indienen.”

Ook aan de financiële dekking van het hele plan wordt inmiddels hard gewerkt. “Omdat we als dorp ook zelf voor een stuk financiering moeten zorgen, hebben we al een groot aantal subsidieaanvragen ingediend bij allerlei fondsen. Ook hebben we overleg gehad met het onderwijs, kinderopvang en onze grootste gebruikers over de exploitatie van het gebouw. Dat waren hele positieve gesprekken. Met dit besluit worden er uiteindelijk drie gebouwen (school, café Peddemors en bestaande Kulturhus) vervangen door één en daarmee is de exploitatie veel beter uitvoerbaar.”

Met dit plan slaat Manderveen drie vliegen in één klap: het voortbestaan van de school en het Kulturhus zijn gewaarborgd en op de locatie van de huidige school kunnen onder andere levensloopbestendige woningen gerealiseerd worden. “Het is uniek dat we zulke grote plannen kunnen verwezenlijken in een dorpje met 650 inwoners. We realiseren ons dat het een uitdaging blijft om met elkaar zelfvoorzienend te blijven, maar daar gaan we ons best voor doen.”

Door Marieke